Advies

Digisol geeft advies op het gebied van digitalisering en automatisering binnen uw organisatie. Weet u al waar u heen wilt met uw organisatie of wilt u graag de kansen voor uw organisatie inventariseren? Of het nu gaat om het volledige bedrijfsproces of een kleine tool op een afdeling: DigiSol kijkt samen met u naar de mogelijkheden en werkt met u samen uw visie uit.

DigiSol vindt het belangrijk dat het menselijke aspect in het advies centraal wordt gesteld. ICT vakjargon wordt vertaald naar begrijpelijke taal, die de mogelijkheden binnen uw organisatie zichtbaar maakt. Om de nieuwe manier van werken te laten slagen, moet de oplossing goed aansluiten bij de wensen van uw werknemers. Zij moeten er immers mee aan de slag. De werknemer staat daarom in het gehele proces centraal.

Om tot de juiste oplossing te komen, worden vier stappen gevolgd:

 • Inventariseren huidige situatie
 • Samen uitwerken van mogelijke oplossingen
 • Implementeren van de oplossing
 • Nazorg

DigiSol kan u adviseren op de volgende onderdelen:

Digitaal bouwen

Een digitaal bouwwerk is een representatie van het daadwerkelijk te bouwen object. Door eerst digitaal te bouwen, kunnen faalkosten in de uitvoering worden gereduceerd. Daarnaast staat de bouwplaats constant in verbinding met het kantoor, waardoor er snel kan worden geschakeld. BIM (Bouw Informatie Management) is de fundatie van het digitale bouwproces. Hierbij worden afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Om een nog beter inzicht te krijgen in het bouwproces wordt het digitale bouwwerk (3D) verrijkt met extra data, bijvoorbeeld tijd (4D), geld (5D) en beheer en onderhoud (6D).

Het BIM model biedt de mogelijkheid om visualisatie te maken, waarmee u opdrachtgevers of stakeholders kunt informeren. Hierbij valt te denken aan afbeeldingen en video’s, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). VR, AR en MR kunnen u ook ondersteunen in het ontwerpproces of op de bouwplaats.  

DigiSol kan voor u uitvoeren of ondersteunen op zowel projectbasis als de langere termijn. Hierbij valt te denken aan:

 • Ondersteunen bij 3D modelleren
 • Het opstellen van een BIM model (4D, 5D & 6D)
 • BIM coördinatie

Cloud oplossingen

DigiSol is ervan overtuigd dat cloud oplossingen uw organisatie naar een hoger niveau kunnen brengen. Cloud oplossingen zorgen ervoor dat uw data altijd en veilig beschikbaar is. Op iedere laptop, tablet of telefoon. Iedereen binnen het projectteam beschikt altijd direct over up-to-date informatie. Hierdoor kan er efficiënter worden samengewerkt. Daarnaast geeft het beter inzicht in informatie die beschikbaar is, hierover lees je meer onder ‘Data’. De Cloud biedt de mogelijkheid om eenvoudig op- en af te schalen, afhankelijk van het gebruik.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of overstappen naar de Cloud? DigiSol kan u hierbij ondersteunen.

Automatisering

In de bouw zijn we trots op de mooie unieke bouwwerken die we maken. Toch vinden er binnen dit proces ook vaak repeterende handelingen plaats. Handelingen die noodzakelijk zijn, maar vaak ook saai en waarmee we niet onze waarde kunnen toevoegen aan het bouwwerk. Door middel van automatisering kunnen deze handelingen bij werknemers worden weggenomen. Werknemers kunnen daardoor doen wat ze echt leuk vinden en met hun kennis een toevoeging zijn voor uw organisatie. Een bijkomend voordeel is dat de kans op fouten wordt verkleind. Door de kennis van verschillende software en programmeertalen kan DigiSol het onderstaande voor u verzorgen:

 • Automatisch opstellen van tekeningen en/of 3D modellen
 • Tools ter ondersteuning van uw Modelleur
 • Automatiseren van (BIM-)processen

Parametrisch ontwerp

Bij parametrisch ontwerp worden relaties gelegd tussen of binnen onderdelen van een ontwerp. Wanneer een onderdeel wijzigt, reageren de andere onderdelen hier direct op. Een parametrisch ontwerp kan eenvoudig vanuit data worden gegenereerd. Parametrisch ontwerp biedt vele voordelen voor iedere schakel in het bouwproces:

 • Uitwerken van standaardobjecten (bijvoorbeeld prefab elementen)
 • Probleemloos wijzigingen doorvoeren in het ontwerp
 • Eenvoudig afwegen van verschillende ontwerpvarianten

Data

Binnen het bouwproces, van initiatief tot onderhoud, wordt veel data verzameld. Met deze data kunnen bestaande ontwerpen worden geanalyseerd en de verbeterpunten kunnen in nieuwe ontwerpen worden toegepast. Ook in de uitvoeringsfase wordt veel data verzameld die als input kan dienen om het bouwproces te verbeteren.

Om gebruik te maken van deze data, moeten de gegevens op een gestructureerde manier worden opgeslagen. Op deze manier is het mogelijk om verbanden tussen verschillende data te leggen en kan er in de toekomst gebruik worden gemaakt van deze waardevolle informatie. DigiSol helpt u graag bij het structureren en analyseren van deze data.